Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
6710 3bc1 410
Reposted fromdontforgot dontforgot viapozakontrola pozakontrola
Wstań. Jesteś za młoda na depresje życiowe

May 23 2017

srgtibbs:

Youve angered the great deku tree

5686 3bf9 410
Reposted frommetalchamber metalchamber viabananaapple bananaapple
Reposted fromgruetze gruetze viabananaapple bananaapple
5394 a362 410

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viaesperance esperance
4051 bfb5 410
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz

May 13 2017

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki

May 08 2017

0415 85c2 410

harrypotterconfessions:

NICE TRY MUGGLES, ANY REAL WIZARD KNOWS YOU JUST STICK YOUR WAND ARM OUT FOR THE BUS.

seen on rebloggy.com/harry potter
Reposted fromsunlight sunlight via00monnn066 00monnn066
Najbardziej odczujesz brak jakiejś osoby, kiedy będziesz siedział obok niej i będziesz wiedział ,że ona nigdy nie będzie Twoja.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru

"(...)
nie dzieje się wiele: zaginął nam kotek
ale jest już nowy noce chłodne i ciemne
ponadto mam głowę poniżej serca
i serce w twoich rękach – mówiąc prościej

powinnaś tu być"

— Bartosz Sadulski
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaszydera szydera
3084 bdd0 410
Reposted fromtichga tichga viathetemple thetemple
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSpiritusMovens SpiritusMovens
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viagdziejestola gdziejestola

May 07 2017

Reposted frompunisher punisher viawredna wredna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl