Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viapikkumyy pikkumyy
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapikkumyy pikkumyy
9294 fd0f 410
Reposted fromkyky kyky viarajska rajska
Reposted fromnebthat nebthat viaballantines ballantines
9459 dc25
Fit dog
Reposted fromkopytq kopytq viajoannna joannna
8389 a34d 410

everydaylouie:

today i saw a birb runnin’ fast

May 26 2017

- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
6710 3bc1 410
Reposted fromdontforgot dontforgot viapozakontrola pozakontrola
Wstań. Jesteś za młoda na depresje życiowe

May 23 2017

srgtibbs:

Youve angered the great deku tree

5686 3bf9 410
Reposted frommetalchamber metalchamber viabananaapple bananaapple
Reposted fromgruetze gruetze viabananaapple bananaapple
5394 a362 410

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viaesperance esperance
4051 bfb5 410
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz

May 13 2017

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki

May 08 2017

0415 85c2 410

harrypotterconfessions:

NICE TRY MUGGLES, ANY REAL WIZARD KNOWS YOU JUST STICK YOUR WAND ARM OUT FOR THE BUS.

seen on rebloggy.com/harry potter
Reposted fromsunlight sunlight via000monnnn066 000monnnn066
Najbardziej odczujesz brak jakiejś osoby, kiedy będziesz siedział obok niej i będziesz wiedział ,że ona nigdy nie będzie Twoja.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl